Lans 90 cm

Prijs:

Toepassen van pleksgewijze bestrijding van onkruid met “niet” selectieve middelen op basis van glyfosaat is in veel teelten ingeburgerd. Het pleksgewijs inzetten van middelen past uitstekend in de geïntegreerde bestrijding van problemen in diverse teelten. Naast de bekende rugspuit zijn er nieuwe techntieken die een hoger gebruiksgemak hebben. Brede inzet is mogelijk in de teelt van aardappelen, grasland, graszaad, bloembollen en openbaar groen. De Terminator XP kunt u inzetten voor onkruidbestrijding of om te gebruiken bij het selecteren.

Onderdelen